Franz Rosenzweig - GWIAZDA ZBAWIENIA - OFICJALNY DYSTRYBUTOR

99.00 zł
Czas dostawy: 7 dni

Gwiazda Zbawienia, dzieło życia Franza Rosenzweiga, żydowskiego myśliciela, zaliczana jest na ogół do dwudziestowiecznej filozofii dialogu, której twórcami obok Rosenzweiga byli H. Cohen, M. Buber, F. Ebner, E. Levinas. Trudno jednak to jedno z bardziej fascynujących – zarówno pod względem treści, jak i formy, a także kolorytu – dzieł filozoficznych XX w. zamknąć w jakichś sztywnych ramach. Można w nim dostrzec wątki filozofii życia, personalizmu, dialogu, ale równie dobrze można zaliczyć Gwiazdę do nowej metafizyki, filozofii religii czy nawet szeroko rozumianej myśli postnowożytnej, przynajmniej w tym znaczeniu, w jakim dzieło to jest post-Nietzscheańskie, a także stanowi dekonstrukcję całego paradygmatu metafizyki zachodniej. Rosenzweig porusza się w nim między metafizyką, sztuką, teologią i liturgią, judaizmem i chrześcijaństwem. Sięga zarówno do źródeł filozoficznych (G.W.F. Hegel, F.W.J Schelling, I. Kant, F. Nietzsche, A. Schopenhauer, S. Kierkegaard), jak i do Talmudu oraz Nowego Testamentu, a także do wielkiej literatury światowej (J. W. Goethe, F. Schiller, W. Szekspir), a w niej przede wszystkim to Fausta Goethego.

ISBN 978-83-935767-0-8